HOME

24年春へ →

平成24年初場所

西

雪 輪
15 14 13 12 13 13 16 14 15 12 14 18 16 14 14
15−0
213点
1位

東風錦
14 15 14 12 12 12 14 15 15 12 10 12 15 11 10
13−2
193点
25位

深 夜
15 15 15 12 12 15 15 13 13 14 11 14 12 12 17
15−0
205点
5位

大胃腸
 14 14 12 12 12 15 13 15 12 11 13 16 10 17
13−1
186点
30位

ぴょんきち
14 14 13 12 13 13 13 14 14 11 13 15 14 12 16
15−0
201点
7位

禿 藁
13 16 14 11 15 12 15 15 16 15 13 15 14 13 16
15−0
213点
1位
  
 
 
 
 

ポケット(ё)
14 14 11 12 14 11 12 15 13 14 13 14 14 12 16
15−0
199点
9位


1
淀 響
14 14 14 13 17 11 14 14 12 15 13 15 14 10 14
14−1
204点
12位


2
備後米
14 14 12 13 13 14 13 15 13 11 13 15 11 12 13
15−0
196点
11位


3
幸乃岩
11 12 17 13 13 14 13 14 14 13 10 15 13 13 17
14−1
202点
14位


4
ダダーン
12 15 14 12 15 11 14 14 13 14 13 13 16 16 16
15−0
208点
3位


5
カーツーコーン
10 12 10 13 13 11 15 14 13 13 11 11 10 8 15
10−5
179点
34位


6
4 號
13 10 13 11 9 9 11 10 13  14 12 12 10 10
8−6
157点
40位


7
ライカ
10 13 13 13 7 13 12 14 13 13 13 9 13 12 12
12−3
180点
32位


8
小錦内閣
15 13 11 16 11 10 17 14 12 14 13 13 18 12 12
14−1
201点
15位


9
正露丸
               
全休10
旭輝鵬
               
全休11
石 油
               
全休12
琴緑風
               
全休13
               
全休14
参鶏湯
               
全休


武蔵丸最高!
14 15 14 10 15 14 8 12 13 12 12 15 15 14 15
13−2
198点
23位

若三杉
13 11 13 12 14 12 14 15 15 13 11 14 15 13 13
15−0
198点
10位

北 国
13 15 17 11 12 15 9 13 14 11 12 14 13 12 14
14−1
195点
19位

猫 又
14 14 14 13 12 14 10 13 16 14 12 14 15 11 15
14−1
201点
16位
  
 
 
 
 

弥刀錦
12 12 16 10 14 11 10 14 17 14 15 16 12 12 17
13−2
202点
21位

弟子屈
13 11 13 9 15 14 12 12 13 15 12 11 12 12 15
13−2
189点
28位

みどり海
12 11 13 10 14 13 16 14 16 14 12 15 15 11 15
14−1
201点
17位


1
青 海
13 13 14 11 13 10 14 15 13 12 12 17 16 15 16
14−1
204点
13位


2
似非の里
13 14 11 10 15 11 10 10 11 12 11 14 12 11 19
12−3
184点
31位


3
北 海
13 14 15 11 10 15 11 11 14 12 12 13 15 10 14
13−2
190点
27位


4
前川製菓
9 10 10 10 10          
0−5
49点
43位


5
ぼる乃山
14 13 16 11 13 12 13 13 14 9 8 13 12 15 17
13−2
193点
26位


6
東 光
15 14 11 11 13 10 12 13 14 13 11 13 14 11 16
14−1
191点
20位


7
食べる
鬢付け油
11 11 17 12 11 18 8 10 11 11 10 8 10 15 11
9−6
174点
38位


8
天覧山
12 13 14 11 16 11 11 13 11 10 12 10 16 13 13
13−2
186点
29位


9
MYの海
12  12 8 12 11 14 12 16 10 10 11 10 14 15
9−5
167点
39位


10
トトちゃん
14 14 14 17 13 12 15 11 12 14 11 14 16 13 12
15−0
202点
6位


11
門戸頃
14 10 11 11 12 9 13 12 10 9 11 9 11 11 12
10−5
165点
36位


12
化類世小
13 14 17 12 14 10 12 12 17 12 12 11 17 14 13
13−2
200点
22位


13
なっちゃん
    14 11 10 14 14 11 12 12 14 15 14
10−1
141点
37位


14
石 鍋
10 16 12 12 9 10 12 14 13 14 13 11 16 12 9
10−5
183点
33位


1
小熊猫
               
全休2
花粉風
               
全休3
ンタツ
13 17 16 11 14 12 11 14 13 13 13 15 12 15 16
15−0
205点
4位


4
一二三
13 13 15 13 12 13 13 14 15 12 14 13 14 12 14
15−0
200点
8位

桑茶山
11 15 15 12 14 16 9 14 16 12 10 12 15 12 14
13−2
197点
24位

海の山
        13 12 13 15 15 9 14
6−1
91点
42位


1
松の風
               
全休2
狩ノ斧
               
全休3
金丁山
15 12 17 11 15 12 12 13 13 10 11 15 14 14 12
14−1
196点
18位

単 発
11 13 16 8 9 13 11 14 12 15 6 11 13 12 9
10−5
173点
35位

あずさ
       14 15 14 13 13 16 14 
7−0
99点
41位
  
 
 
 
 

 
総合優勝:雪輪(6回目)禿藁(1回目)15勝0敗

殊勲賞:食べる鬢付け油(2回目)70点

敢闘賞:雪輪(6回目)禿藁(1回目)213点

技能賞:小錦内閣(6回目)2

十両優勝:ンタツ(1回目)15勝0敗24年春へ →